Skip to main content
miras intikali işlemi nasıl yapılır

Tapuda Miras İntikali İşlemi Nasıl Yapılır?

Miras İntikali İşlemi

miras intikali işlemi nasıl yapılır
Tapuda Miras İntikali Nasıl Gerçekleştirilir?

Ölüm hak miras helal demişler. Ama miras intikali işlemi nasıl gerçekleşir ve bu sayede miras bırakanın malı kendi üzerimize nasıl geçer? Ülkemizde miras intikalinin yapılması, yavaş işleyen ve zor yapılan bir iş olarak değerlendirilir. Bir çok kişi bunu denerken bir çok açıdan zorluk yaşar, defalarca tapu dairesinden döner, miras intikali bir türlü gerçekleşmez. İşte bu yazımızın amacı da yaygın yapılan hataları değerlendirerek tapuda miras intikali işlemlerinin tüm safahatı ile anlatmaya çalışacağız. Bu sayede eksik evrak sebebi ile miras intikali için gidilen ilgili tapu müdürlüğünden eksik evrak nedeni ile dönüş yapılmasının önüne geçilmesini sağlayacağız.

Miras İntikali İşlemi Nedir?

Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince tapu sicilinde kayıtlı bir taşınmazın malikinin ölmesi durumunda, tereke kendiliğinden mirasçılara geçer. Bu duruma miras intikali denir. Ancak bu durum genel olarak kendiliğinden gerçekleşmez, mirasçılar tarafından bir takım işlemler yapıldıktan sonra ancak tapudaki sicil kaydında miras intikali gerçekleşerek yeni malik adına tescillenir. Öncelikle belirtmeliyim ki bu işi alanında uzman bir avukat ile yapmak en doğrusu olacaktır. Bu size zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Tapuda Miras İntikali İşlemi Nasıl Yapılır?

Adım 1: Veraset İlamının Alınması

İlk olarak ölen kişinin ölüm belgesini alarak veraset ilamı (mirasçılık belgesi) noterlerden yahut herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak temin edilir. Veraset İlamı belgesinin Noterlikçe çok kısa sürede temini mümkündür, 2021 yılı için 136 TL, 2 nüsha talep ediliyorsa 156 TL noterlik ücreti vardır. Öbür yandan cüzi bir harç ödenerek de Sulh Hukuk Mahkemesi’nden veraset ilamı temin etmek mümkündür. Veraset ilamı için ölen kişinin T.C No’su ve ad soyad bilgisi yeterlidir.

Adım 2: Taşınmazın Bağlı Bulunduğu Belediyeden Rayiç Bedel Belgesi Alınması

Veraset ilamımızı aldık, şimdi diğer adımımız miras bırakanın taşınmazının bağlı olduğu belediyeye giderek ölüm tarihindeki rayiç bedeli gösterir belge alınmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise rayiç bedel belgesinin hem Vergi Dairesi’ne hem de ilgili Tapu Müdürlüğü’ne hitaben düzenlenmesi gerekli. Çünkü aşağıda da belirteceğimiz üzere rayiç bedel evrakı iki yerde de gerekli olacaktır. Tapu Müdürlüğünden geri dönülmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu durumun göz ardı edilmesidir. Ölüm belgesi ve veraset ilamı ile taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek ölüm tarihindeki rayiç bedel evrakının alınması yeterli olacaktır. Bu sebeple ölüm tarihine de dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Adım 3: Vergi Dairesinden İlişik Kesme Evrağı Alınması

Veraset ilamımızı aldık, daha sonra yapılması gerken ancak çoğu kez atlanan bir diğer husus da Vergi Dairesinden ölen kişinin ilişkisinin kesilmesidir. İlişik kesme işlemi yapmak için başvurulması gereken yer kişinin ölüm yerindeki Vergi Dairesi görevlidir. Ancak dikkat edilmesi gereken şey vergi dairesine gitmeden evvel ölen kişinin tapuda kayıtlı taşınmazı varsa tapunun bir sureti ve taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinden alınacak rayiç değer evrakı gerekli olacaktır. Bu durumda ölen kişinin vergi borcu bulunmaması durumunda Vergi Dairesi tarafından başvuran mirasçıya vergi borcu bulunmadığına dair ilişik kesme evrağı düzenlenip teslim edilir.

Adım 4: Tapu Müdürlüğünden Miras İntikali İçin Randevu Alınması ve Mirasın İntikali

Bu aşamada aşağıdaki evrakların elimizde olması gerekli.

  • Ölüm Belgesi
  • Veraset İlamı
  • Rayiç Bedel Evrakı
  • İlişik Kesme Belgesi
  • Miras İntikalini Talep Eden Beyan
  • Varsa Tapu Sureti

Bu evrakları topladıktan sonra ister web tapu üzerinden ister buradaki adresten miras intikali işlemi için randevu alabilirsiniz. Bu aşamada tamamlandıktan sonra tapu müdürlüğündeki sicil miras bırakanın mirasçılarına intikal edecektir. Tapudaki taşınmazın intikali herhangi bir tapu müdürlüğünden gerçekleştirilebilir. Ancak taşınmazın bağlı bulunduğu tapuya gidilerek bu işlemin gerçekleştirilmesi zaman olarak en kısa sürecek olandır. Herhangi bir soru ve görüşünüz olması durumunda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca para kazanma fikirlerini incelemek için sitemizi inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir